Szkolenia operatorów maszyn budowlanych i drogowych!

Ośrodek Szkolenia "INNOWACJA” s.c. organizuje kursy:

• operatorów maszyn i urządzeń stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 583 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 4 w związku z art. 98 ust. 2 pkt. 13 i art. 101 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz,

• operatorów urządzeń transportu bliskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1008).

Maszyny do robót ziemnych

Równiarka VOLVO

Typy maszyn:

• koparko-ładowarki

• ładowarki jednonaczyniowe

• koparki jednonaczyniowe

• spycharki

• równiarki

• wiertnice dla technologii

  bezwykopowych

czytaj więcej

Maszyny do robót drogowych

Walec drogowy VOLVO

Typy maszyn:

• walce drogowe

• przecinarki do nawierzchni dróg

  o napędzie spalinowym

• pilarki mechaniczne do ścinki drzew

czytaj więcej

Urządz. transportu bliskiego

Urządzenie transportu bliskiego

Typy maszyn:

• żurawie przenośne (HDS)

• wózki jezdniowe podnośnikowe

• podesty ruchome

• suwnice

• wózki jezdniowe naładowne,

  platformowe

czytaj więcej

Inne maszyny i urządzenia

Inne maszyny i urządzenia

Typy maszyn i urządzeń:

• pompy do mieszanki betonowej

• zespoły maszyn do produkcji

  mieszanek betonowych

• rusztowania budowlano-montażowe

  metalowe – montaż i demontaż

• wielozadaniowe nośniki osprzętów

czytaj więcej

Zapraszamy!

Ośrodek Szkolenia „INNOWACJA” w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12.

tel.: 784-097-045, 606-669-167

e-mail: biuro@szkolenia-operatorow.pl

Ośrodek Szkolenia "INNOWACJA” s.c. prowadzi szkolenia operatorów maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 583 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 4 w związku z art. 98 ust. 2 pkt. 13 i art. 101 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Ośrodek posiada potwierdzenia spełniania wymagań określonych w § 25 ww. rozporządzenia: Nr NC-60102-151/17; Nr NC-60103-151/17; Nr TC-60105-151/20 wydane przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Aktualności

Sierpień – Wrzesień 2022

Prowadzimy zapisy na szkolenia w Ośrodku w Stalowej Woli:

•Operatorów maszyn do robót ziemnych (koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, spycharki, równiarki, wiertnice dla technologii bezwykopowych) wszystkie klasy uprawnień

•Operatorów maszyn drogowych (walce drogowe, przecinarki do nawierzchni dróg, piły mechaniczne do ścinki drzew, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych)

•Operatorów maszyny różnych i innych urządzeń technicznych (wielozadaniowe nośniki osprzętów - ładowarki ze sterowaniem burtowym, pompy do mieszanki betonowej)

•Montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Planowane rozpoczęcie zajęć na wyżej wymienione kursy w dniu 6.09.2022.

Egzamin państwowy dla wyżej wymienionych specjalności odbędzie się w dniu 1.10.2022

Jednocześnie trwają zapisy na kolejne kursy w bazie zamiejscowej Ośrodka w Jarosławiu:

•Operatorów maszyn do robót ziemnych (koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, spycharki) wszystkie klasy uprawnień

•Operatorów maszyn drogowych (walce drogowe, równiarki, przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, pilarki mechaniczne do ścinki drzew)

Planowane rozpoczęcie zajęć na wyżej wymienione kursy w dniu 8.09.2022.

Egzamin państwowy dla wyżej wymienionych specjalności odbędzie się w dniu 1.10.2022.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji pod numerami telefonów: 784-097-045, 606-669-167

czytaj więcej