Dokumenty
Karta zgłoszenia
Kartę zgłoszenia należy wypełnić i przesłać pocztą email lub tradycyjną, ewentualnie dostarczyć osobiście do biura Ośrodka.

lub prostszy sposób:
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
Wniosek należy wypełnić i przesłać pocztą email lub tradycyjną, ewentualnie dostarczyć osobiście do biura Ośrodka
Dane Ośrodka Szkolenia "INNOWACJA"
Zasady przeprowadzania egzaminu
Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument
Nowy zał. do rozp. Ministra Rozwoju
Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument
Rodzaje i zakres kwalifikacji (UDT)
Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument
Regulamin Usług Rozwojowych
Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument
CERTYFIKAT nr NC-60106-151/22
Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument
POTWIERDZENIE nr: NC_60102-151/17
Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument
POTWIERDZENIE nr: NC_60103-151/17
Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument