Karta zgłoszenia
Proszę pobrać kartę zgłoszenia, za pomocą poniższego przycisku i zapisać w wybranym miejscu na dysku. Kartę należy następnie wypełnić korzystając z programu MS Word.
W celu przesłania karty zgłoszenia, proszę wybrać wypełniony plik w formacie MS Word, za pomocą przycisku Przeglądaj i nacisnąć przycisk Prześlij.