Oferta
Operator maszyn do robót ziemnych kl.III
Operator maszyn do robót ziemnych kl.I
Zakres szkolenia:
(wybierz link aby przeczytać wymagania)
Operator maszyn drogowych
Operator maszyn różnych i innych urządzeń technicznych
Operator maszyn do robót ziemnych (baza zamiejscowa w Biłgoraju)
Operator maszyn drogowych (baza zamiejscowa w Biłgoraju)
Operator urządzeń transportu bliskiego
Operator maszyn do robót ziemnych (baza zamiejscowa w Jarosławiu)
Operator maszyn drogowych (baza zamiejscowa w Jarosławiu)